معنی اسم نادره

مؤنث نادر، آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا

ریشه اسم نادره

فراوانی اسم نادره

تا کنون کسی با نام نادره در گهواره ثبت نام نکرده است.