معنی اسم نانا

پدر و مادر، نعناع

ریشه اسم نانا

فراوانی اسم نانا

در حال حاضر ۸۲ نفر در گهواره با نام نانا ثبت نام شده اند.