معنی اسم ناهید

زهره، آناهیتا،از شخصیتهای شاهنامه، نام دیگر کتایون همسر گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم ناهید

فراوانی اسم ناهید

در حال حاضر ۳۹ نفر در گهواره با نام ناهید ثبت نام شده اند.