معنی اسم ندا

صدای بلند، فریاد، بانگ

ریشه اسم ندا

فراوانی اسم ندا

در حال حاضر ۱۹۷ نفر در گهواره با نام ندا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ندا

ندا به معنی خبر خوش 🤩🤩🤩🤩🤩
مامان ندا