معنی اسم نسیم

بادملایم و خنک، باد بسیار آرام، بوی خوش

ریشه اسم نسیم

فراوانی اسم نسیم

در حال حاضر ۱۵۹ نفر در گهواره با نام نسیم ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم نسیم

مادرم قبل فوتش بهم گفت اگه بچه دار شدی اسمش بزار یاسین و من تو ماه ۴ یاد حرف مامانم افتادم من باباش قرار بود اسمش بزاریم الیاس
مامان یاسین
ما خیلی ب فکر اسم بودیم...اخرشم من این اسمو انتخاب کردم...خیلی آرامش بخشع بنظرم
مامان نسیم