معنی اسم نیلرام

نام فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ

ریشه اسم نیلرام

فراوانی اسم نیلرام

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام نیلرام ثبت نام شده اند.