معنی اسم هانه

چشمه

ریشه اسم هانه

فراوانی اسم هانه

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام هانه ثبت نام شده اند.