معنی اسم هانه

چشمه

ریشه اسم هانه

فراوانی اسم هانه

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام هانه ثبت نام شده اند.