معنی اسم هرانوش

دختری با روی برافروخته ، دختر آتش ، کنایه از دختر زیبا روی

ریشه اسم هرانوش

فراوانی اسم هرانوش

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام هرانوش ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هرانوش

اولین بار زمانی که دبیرستان بودم و مجرد این اسم رو تو یکی از چند کتاب اسامی که برای خواهرزاده ام دنبال اسم میگشتم دیدم. از همون موقع به خودم گفتم اگه بچه داشتم اسمشو خواهم گذاشت هرانوش. بی شک تصمیم گرفته بودم و انجامش دادم بعد ۱۵ سال از اون روز دلیلش هم تشابه هرانوش با اسم خودم و همچنین معنی بسیار زیبای آن، به معنای زیبارو و دختر آتش بود.
مامان هرانوش