معنی اسم هلاله

گلی زرد رنگ خوشبو ، آلالة ، جارزدن، با خبر ساختن

ریشه اسم هلاله

فراوانی اسم هلاله

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام هلاله ثبت نام شده اند.