معنی اسم همایون بخت

خوشبخت، خجسته بخت، کامیاب

ریشه اسم همایون بخت

فراوانی اسم همایون بخت

تا کنون کسی با نام همایون بخت در گهواره ثبت نام نکرده است.