معنی اسم هناو

زهره، شجاعت

ریشه اسم هناو

فراوانی اسم هناو

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام هناو ثبت نام شده اند.