معنی اسم هناو

زهره، شجاعت

ریشه اسم هناو

فراوانی اسم هناو

تا کنون کسی با نام هناو در گهواره ثبت نام نکرده است.