معنی اسم هگبه

رةآورد، هدیةسفر، خورجین

ریشه اسم هگبه

فراوانی اسم هگبه

تا کنون کسی با نام هگبه در گهواره ثبت نام نکرده است.