معنی اسم هیلان

آشیانة، مکان آرامش

ریشه اسم هیلان

فراوانی اسم هیلان

در حال حاضر ۳۰ نفر در گهواره با نام هیلان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هیلان

من وقتی فهمیدم دختر دارمیشم ازخوشحالی پردرآوردم ودنبال اسمی بودم‌که هم‌بامعنا باشه و هم‌با اسم‌پسرم‌هم خوانی داشته باشه.هیلان‌به‌معنی مکان آرامش قشنگترین گزینه بود
مامان هیلان