معنی اسم هیمو

پاک دامن

ریشه اسم هیمو

فراوانی اسم هیمو

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام هیمو ثبت نام شده اند.