معنی اسم وجیهه

زیبا، خوشگل،دارای قدر و منزلت نزد مردم

ریشه اسم وجیهه

فراوانی اسم وجیهه

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام وجیهه ثبت نام شده اند.