معنی اسم وجیهه

زیبا، خوشگل،دارای قدر و منزلت نزد مردم

ریشه اسم وجیهه

فراوانی اسم وجیهه

تا کنون کسی با نام وجیهه در گهواره ثبت نام نکرده است.