معنی اسم وحدانه

یکی یکدانه

ریشه اسم وحدانه

فراوانی اسم وحدانه

تا کنون کسی با نام وحدانه در گهواره ثبت نام نکرده است.