معنی اسم وردی

کوچک، ریز‏نقش

ریشه اسم وردی

فراوانی اسم وردی

تا کنون کسی با نام وردی در گهواره ثبت نام نکرده است.