معنی اسم ورنا

برنا جوان، برنا، خوب و نیک

ریشه اسم ورنا

فراوانی اسم ورنا

تا کنون کسی با نام ورنا در گهواره ثبت نام نکرده است.