معنی اسم ولگا

بلندترین رود اروپا

ریشه اسم ولگا

فراوانی اسم ولگا

تا کنون کسی با نام ولگا در گهواره ثبت نام نکرده است.