معنی اسم وندا

هزوارش است به معنی خورشید

ریشه اسم وندا

فراوانی اسم وندا

در حال حاضر ۹۴ نفر در گهواره با نام وندا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم وندا

باردارک بودم باشوهرم تصمیم گرفتیم اسم دخترمونوبزاریم وندا ینی ارزو خواسته ستایش کننده نیایش کننده❤
مامان وندا
دنبال اسمی بودیم که اوای و توش قشنگ باشه که به فامیلیش بیاد از همون وقتی که فهمیدیم دختر وندا برامون یه اسم بامزه و دخترونه بود به معنی نیایش کننده ستایش کننده ارزو و خواسته و اینکه یه نوع گل ارکیده در اروپا هم هست و یک الهه لهستانی برای روزی که اگر خواست مهاجرت کنه اسمش اون ور هم راحت و خوش معنی باشه
مامان وَندا