معنی اسم ونوش

گل بنفشه

ریشه اسم ونوش

فراوانی اسم ونوش

تا کنون کسی با نام ونوش در گهواره ثبت نام نکرده است.