معنی اسم ونوشه

در گویش مازندران گل بنفشه

ریشه اسم ونوشه

فراوانی اسم ونوشه

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام ونوشه ثبت نام شده اند.