معنی اسم ویان

دلربا ، محبت، علاقة، عشق

ریشه اسم ویان

فراوانی اسم ویان

در حال حاضر ۷۵ نفر در گهواره با نام ویان ثبت نام شده اند.