معنی اسم ویدا

پیدا و هویدا و ظاهر

ریشه اسم ویدا

فراوانی اسم ویدا

در حال حاضر ۹۱ نفر در گهواره با نام ویدا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ویدا

چندتا اسم در نظر داشتیم ولی در 10روزه که به دنیا اومده بود اسمش قطعی شد
مامان ویدا
سلام بیشتر به خاطر معنیش که میشه با دانش و بافرهنگ این اسمو انتخاب کردم
مامان ویدا