معنی اسم ویریا

همت - یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد

ریشه اسم ویریا

فراوانی اسم ویریا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام ویریا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ویریا

ویریا تو زبان محلیه ما یعنی لَکی به معنی باهوشه چون برامون مهم بود که اسم دخترمون در عین حال که معنی خوبی داشته باشه اسمش خوش آهنگ و ساده باشه که اسمو موقع صدا زدن نشکونن این اسمو انتخاب کردیم
مامان ویریا