معنی اسم ویونا

نام روستایی در نزدیکی کاشان

ریشه اسم ویونا

فراوانی اسم ویونا

در حال حاضر ۴۵ نفر در گهواره با نام ویونا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ویونا

ویونا به معنی دختر زیباست (دختری که عروس شده ، عروس آریایی باغ بید مجنون
مامان ویونا