معنی اسم پادنا

نام یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم ، نام منطقه ای در شمال کوه دنا و همچنین رودخانه ای در همین منطقه که آب آن به گوارایی معروف است

ریشه اسم پادنا

فراوانی اسم پادنا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام پادنا ثبت نام شده اند.