معنی اسم پارامیدا

پارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است

ریشه اسم پارامیدا

فراوانی اسم پارامیدا

تا کنون کسی با نام پارامیدا در گهواره ثبت نام نکرده است.