معنی اسم پارنا

نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر

ریشه اسم پارنا

فراوانی اسم پارنا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پارنا ثبت نام شده اند.