معنی اسم پاشنگ

خوشه انگور

ریشه اسم پاشنگ

فراوانی اسم پاشنگ

تا کنون کسی با نام پاشنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.