معنی اسم پامچال

گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی

ریشه اسم پامچال

فراوانی اسم پامچال

تا کنون کسی با نام پامچال در گهواره ثبت نام نکرده است.