معنی اسم پانته آ

نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود

ریشه اسم پانته آ

فراوانی اسم پانته آ

در حال حاضر ۷۰ نفر در گهواره با نام پانته آ ثبت نام شده اند.