معنی اسم پانی

آب

ریشه اسم پانی

فراوانی اسم پانی

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام پانی ثبت نام شده اند.