معنی اسم پانیک

کسی که قدمش نیک است ، خوش قدم

ریشه اسم پانیک

فراوانی اسم پانیک

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام پانیک ثبت نام شده اند.