معنی اسم پرستش

نیایش کردن ، عبادت کردن

ریشه اسم پرستش

فراوانی اسم پرستش

در حال حاضر ۱۱۵ نفر در گهواره با نام پرستش ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پرستش

سلام مامانای مهربون پرستش دختر دوم منه.دختر اول من اسمش نیایشه. اسم پرستش رو هم به خاطر وزنی که با اسم نیایش داره و هم به خاطر اینکه با اسم نیایش هم معنیه انتخاب کردم.در ضمن یکم اسمش خاصه.اسم پرستش رو از همون موقعی که مشخص شد نی نی تو راهیمون دختره انتخاب کردم.
مامان پرستش
سلام.من وشوهرم خیلی اختلاف نظرداشتیم درموردانتخاب اسم😁بعدکلی گشتن درمورداسم وپیشنهادهای اطرافیان باللخره من حرف آخرزدم😂🙊🙈اسم وسام تصویب شد.. اسم پسرم هم بامعنی وهم خاص😆😍 به عربی😉 معنی نشان افتخار.نشان شایستگی هس..😍❤
مامان وسام
ما همون روز توی بیمارستان اسم انتخاب کردیم اونم ب پیشنهاد خواهرم،چون همسرم اسم بهار دوس داشت من نیلا،دیگه دیدیم آوین اسم قشنگیه معنی عشق در ریشه کردی داره قبول کردیم
مامان آوین
من چون اسم دخترم ستایش بود پرستشو انتخاب کردم
مامان پرستش
من سالها عاشق اسم پرستش بودم شوهرم هم از همون اول گفت هر اسمی خودت دوست داری انتخاب کن دیگه این شد که فندوق کوچولوی ما،شد پرستش خانوم 😊
مامان پرستش