معنی اسم پرسون

برهون هاله، خرمن ماه

ریشه اسم پرسون

فراوانی اسم پرسون

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام پرسون ثبت نام شده اند.