معنی اسم پرناک

جوان، برنا

ریشه اسم پرناک

فراوانی اسم پرناک

تا کنون کسی با نام پرناک در گهواره ثبت نام نکرده است.