معنی اسم پرند

پرن ، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده

ریشه اسم پرند

فراوانی اسم پرند

در حال حاضر ۲۹ نفر در گهواره با نام پرند ثبت نام شده اند.