معنی اسم پرندخت

دختر لطیف چون پرند

ریشه اسم پرندخت

فراوانی اسم پرندخت

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پرندخت ثبت نام شده اند.