معنی اسم پرندک

پشته، کوه کوچک

ریشه اسم پرندک

فراوانی اسم پرندک

تا کنون کسی با نام پرندک در گهواره ثبت نام نکرده است.