معنی اسم پرندین

نرم و لطیف چون پرند

ریشه اسم پرندین

فراوانی اسم پرندین

تا کنون کسی با نام پرندین در گهواره ثبت نام نکرده است.