معنی اسم پروشات

بسیار شاد ، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم پروشات

فراوانی اسم پروشات

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام پروشات ثبت نام شده اند.