معنی اسم پروچستا

سرشار از علم و دانش ، نام سومین دختر زردشت

ریشه اسم پروچستا

فراوانی اسم پروچستا

تا کنون کسی با نام پروچستا در گهواره ثبت نام نکرده است.