معنی اسم پروین

دسته ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکی ثور، ثریا

ریشه اسم پروین

فراوانی اسم پروین

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام پروین ثبت نام شده اند.