معنی اسم پرگل

(به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل

ریشه اسم پرگل

فراوانی اسم پرگل

در حال حاضر ۳۱ نفر در گهواره با نام پرگل ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پرگل

سلام ،من قبل از اینکه ازدواج کنم دوستی بسیار مهربان وبا ادب داشتم که اسمش پرگل بود وچون هم دوستم راخیلی دوست داشتم وهم اسمش برای من زیبا بود تصمیم گرفتم اگه زمانی فرزندی پیدا کردم ودختر شد نامش را پرگل به معنای برگ گل بگذارم که خدا هم به من لطف کرد دختر نازم را به من هدیه کرد ممنون از اینکه خستگی ما مامانها را با این چالشهای به یاد ماندنی برطرف میکنید واندکی ما را از فکرهای بچه ها رها میکنید.🤩🤩🤩😍😍😍😍
مامان پرگل