معنی اسم پریرخ

پریچهره، زیبا رو

ریشه اسم پریرخ

فراوانی اسم پریرخ

تا کنون کسی با نام پریرخ در گهواره ثبت نام نکرده است.