معنی اسم پریرو

پری چهره، زیبا رو

ریشه اسم پریرو

فراوانی اسم پریرو

تا کنون کسی با نام پریرو در گهواره ثبت نام نکرده است.