معنی اسم پریوش

زیبا چون پری

ریشه اسم پریوش

فراوانی اسم پریوش

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام پریوش ثبت نام شده اند.