معنی اسم پریچهر

پریچهره

ریشه اسم پریچهر

فراوانی اسم پریچهر

در حال حاضر ۳۲ نفر در گهواره با نام پریچهر ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پریچهر

سلام اسم پریچهرو پدرش گذاشته و موقعی که سرباز بوده به اسم پریچهر علاقه مند بوده و دوست داسته اگر روزی دختر دار شد نامشو پریچهر بزاره و همیشه به پریچهرم میگهمعنی اسمت یعنب زیباروی 😍😍😍😍
مامان پریچهر