معنی اسم پری ویس

نام زنی در ویس و رامین

ریشه اسم پری ویس

فراوانی اسم پری ویس

تا کنون کسی با نام پری ویس در گهواره ثبت نام نکرده است.